- Har bygget om 40-50 butikker, og aldri opplevd dette