Ser for seg tettere samarbeid framover

Dette mener styremedlemmene i Frøya og Hitra Kristelig Folkeparti som var samlet til felles styremøte på Hitra, onsdag 26. april.

Status for KrF på de to øyene kan kort oppsummeres slik: Hitra har 1 kommunestyrerepresentant mens Frøya ikke har representant denne perioden. Det er en god del skrevne medlemmer på begge øyene. Det er flere unge som har meldt seg inn i lokallagene. Det er styremøter og medlemsmøter på begge øyene, og de innvalgte utviser god interesse for saker som rører seg både sentralt og i lokalsamfunnene her ute.

En erkjennelse av at “sammen er vi sterkere” har resultert i at begge lokallagene planlegger felles arrangement framover, litt større arrangementer hvor folk kan møte sentrale politikere til debatt om ting som angår øyriket.

Felles plattform og hjertesaker

Det er ingen tvil om hva KrF fortsatt står for, og er villige til å fighte for framover – noe som kan sammenfattes i Krf`s hjertesaker; Vern om menneskeverdet – det være  seg spørsmål om tvillingabort, aktiv/passiv dødshjelp, vern om natur og miljø, kamp mot vold og fattigdom mm.

I tillegg er det en hel rekke oppgaver lokalt lagene har fokus på, m.a. forbedring av helsebusstilbudet, og båttilbud til Frøya, mulighet for forbindelse til Aure, pluss naturligvis sterk fokus og press på ferdigstilling av Rv714. Her har lokallagene god kontakt med leder av samferdselskomiteens leder, KrF -politiker Karin Bjørkhaug.

En utfordring og balansegang

Det er ingen tvil om at det kan bli store og vanskelige utfordringer når våre små samfunn skal ta imot flyktninger og arbeidsinnvandrere fra over 70 nasjoner, tildels med svært ulik kultur og religion i forhold til vår tradisjon. Krf Hitra og Frøya ønsker at våre nye landsmenn skal få et meningsfyllt liv her ute, samtidig som vi tar vare på - og løfter opp, vår norske kultur som kan vise hva vårt samfunn er tuftet på.

Lokallagene vil invitere til arrangement hvor hitter- og frøyværingene kan reflektere over dette viktige temaet.

Lokallagene vil også samarbeide om opplegg i forbindelse med det forestående valg. Det er stor åpenhet for å drøfte framtidig sammenslåing, men noen avklaring partipolitisk er ennå for tidlig å komme med.

Referent Nils Vang