Kommentar:

Klatrevegg, basishall for turn og akrobatikk, fotballhall, område og klubbhus for sjøsport, orienteringskart, ballbinge og skateboard-rampe i skolegården og turstier for friluftsaktiviteter. Kombinert med eksisterende og oppgraderte anlegg for innendørsidretter som håndball og basket, samt svømmehall og utendørs fotball. Det er all grunn til å applaudere resultatet når det i helga skal feires at det meste er på plass og tatt i bruk i Helhetlig idrettspark, og det på rekordtid.

Helhetlig idrettspark – ordene lyder mer skrivebords enn fancy og sportslig og burde bli gjenstand for fornying. Men viktigere er å se og erfare at parken fyller et behov for enda flere, og gir bedre og mer varierte aktivitetstilbud. At prosjektet evnet å underbygge behovene i de allerede store idrettene og samtidig bygge for nye typer aktiviterer, er prisverdig. Det vil nemlig aktivisere enda flere.

Parken, som skal feires med aktiviter og festmiddag i helga, er et kjempeløft for folkehelsa, for trenings-kvaliteten og for det totale fritidstilbudet. Dagen i forveien er det spesielt disse tingene som faller meg i hu:

1) Gjennomføringsevnen:

Parken er enda et bevis på at hvis mange nok tenner på ideen, er gjennomføringsevnen her ute meget sterk. Noe hadde nok kommet uansett. Men ros til de som våget å satset på variasjonen og på helheten.

2) Samarbeidsevnen:

Idrettsrådet varslet at kapasiteten i flerbrukshallen Frøyahallen var sprengt. Snart var kommunen og arkitekter engasjert, og deretter også fem frivillige arbeidsgrupper fra idrett og friluftsliv i jobb for å konkretisere ønsker og behov. Offentlige og private har samarbeidet om finansene. Ikke minst har de private pengekreftene sørget for at en hall i full fotballbanestørrelse er en realitet.

3) Dugnadsevnen

Mange har lagt ned mye frivillig arbeid i forberedelser. Enda flere har deltatt på dugnader. Sistranda er ryddet for store steiner og trær slik at kitere og kajakkpadlere har trygge forhold. I romjula for ett år siden ble det svettet mye for å fjerne skog på tomta til storhallen. Og nå (hittil) sist, har folk stilt opp for å skru mengder med innredning til storhallen.

4) Tempoet:

Ideen ble sådd på nyåret 2014. I juni 2015 ble prosjektet banket gjennom i kommunestyret. I november 2016 spilte RBK oppvisningskamp på det nylagte gresset i Frøya storhall. 20.-22. januar 2017 er det offisiell åpningshelg. Puh!

5) Resultatet:

Ja, det ser vi jo. Kjempeflott!

Ripa i polishen er at arbeidet med Steinalderstien ble stoppet brått og på ubestemt tid fordi man kan ha ødelagt verdifulle forminner. I iveren etter å få på plass stien, kjørte maskinene inn området uten de nødvendige tillatelser. Kommunen må være forberedt på å bli bøtelagt for brudd på kulturminneloven.

Hva så framover?

Frøya idrettspark på Nabeita, med sin fotballbane og snart også løpebaner for friidretten, er allerede tatt inn under Helhetlig idrettsparks vinger og reklamebrosjyrer. Det snakkes også om å innlemme motorsportsenteret og ridesenteret under samme paraply. Det virker fornuftig og vil forhåpentlig bidra til enda bedre samspill og koordinering mellom aktivitetene.

Men det aller viktigste er at anleggene nå blir brukt. Nå har frivilligheten, kommunen og næringslivet lagt til rette for nettopp det. Resten er derfor opp til oss andre sprekinger :-)

Bjørn L. Rønningen

redaktør

Lokalavisa Hitra-Frøya