Trønderenergi Nett meldte tirsag om feil i strømforsyningen i området Melandsjø. I følge informasjonsrådgiver Tore Wuttudal oppsto bruddet rundt klokka 13.20.

20 nettstasjoner som forsyner 294 kunder er berørt.

Nå har montører fra Trønderenergi funnet strømbruddet. Det forteller Trønderenergi 14.35.

- Det har vært et fasebrudd(strømkabel som har røket)på 22 kV-linja forbi Hestnes. Det er folk på stedet, og de har koblet om slik at deet nå er 92 kunder uten strøm. De jobber nå med å jorde, sikre og trekke kabel. Det kan ta litt tid, men de jobber effektivt når de setter i gang, forteller Tore Wuttudal, kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi.

Wuttudal forteller senere i dag at alle kundene hadde fått strømmen tilbake innen klokka 17.