Aller Aquas anlegg på Vadheim har gjennomført en produksjonssyklus i sjø med ørret uten andre avlusningmetoder enn fôr. De viser dermed muligheter for en helt ny strategi for å bekjempe lusepåslag hos regnbueørret.

Dette er konklusjonen i en helt ny Nofima-rapport, skriver iLaks.no.

For omtrent ett år siden kunne vi lese om at mirakelkuren mot lakselus kanskje er funnet. Så ble det stille. I den stille perioden har Aller Aqua drevet videre forsøk med klinisk uttesting ved Nordfjord Forsøksstasjon på Vadheim. Testresultatene er oppsummert  og samlet i en rapport levert av Nofima.

– Nå pirker vi borti noe som er virkelig spennende, sier Sturle Skeidsvoll i Aller Aqua til iLaks om resultatene.

Han har også all grunn til å være fornøyd. Resultatene viser at man gjennom en hel produksjonssyklus kan redusere lusemengden betydelig, ved å tilsette Biofeed Forte i fôret.

Figur 1: Blå er fisk som ikke får Forte, mens rød er fisk fôret med Forte. Lusetelling i perioden 2. mars til 9. mai 2016. Statistiske beregninger fra gjennomsnitt antall holus per merd med ørret tildelt kontrollfôr (n=2) eller fôr med 2% Forte (n=3). Kilde Nofima.

FoU-konsesjonI følge rapporten har selskapet i perioden august 2015 til september 2016 hatt FoU konsesjon( gitt av Fiskeridirektoratet for å fremme alternative avlusningsmetoder) ved et matfiskanlegg ved Vadheim i Sogn og Fjordane (lokalitetsnr. 21335 Floteneset). Der har de gjennomført forsøk med regnbueørret. Fra sjøutsett til slakt har fisk blitt fôret med Aller Aqua superior tilsatt to prosent Biofeed Forte, for å holde et lavt lusetall i produksjonen.

I perioden mars til mai 2016 ble to merder fôret med Aller Aqua superior (kontroll) og tre merder fôret med Aller Aqua superior med to prosent Biofeed Forte. Fisken ble fulgt med lusetelling en gang i uken. Etter tre uker i forsøk og frem til forsøksslutt i mai ble det observert signifikant lavere antall hunnlus hos fisk fôret med Forte, sammenlignet med kontrollfisken. Mens fisken i kontrollgruppen i mai lå tett opp under 0,5 voksne hunnlus per fisk, hadde fisken fôret med Biofeed Forte i snitt under 0,1 lus per fisk (se figur 1).

– Et av problemene er at lusepåslagene kommer veldig raskt, og på grunn av Mattilsynets luseregler måtte vi behandle fisken i kontrollmerdene når fisken fikk lus opp mot lusegrensa. Den ble kun behandlet med vårt Biofeed Forte fôr, og det gledelige er at luspåslagene på fisken i kontrollmerdene forsvant i takt med fôringen, forteller Skeidsvoll (se figur 2).

Figur2: Etter «avlusing» med Forte er det en klar nedgang i antall holus per fisk i kontrollgruppen. Kilde: Nofima

Mye lusetellingDet har vært mye jobbing og mye lusetelling gjennom forsøket.– Vi  har levert lusetall på merdbasis en gang i uken. Da har vi talt 20 fisk per  merd ukentlig, mens vi  hver fjerde uke teller hundre fisk fra hver merd. Sånn set har jeg blitt noe lei lusetelling, spøker Skeidsvoll, men han legger ikke skjul på at det har vært verdt strevet.

Les også: – Vi blir ringt ned

Trigger det naturlige forsvaretBiofeed Forte er et tilsetningsstoff som ser ut til å gjøre slimlaget i magesekk, gjelle og skinn blir tykkere og kraftigere. Lusa liker ikke dette, og det gir således mindre lusepåslag.

– Det som kommer på av lus  gjennomfører to til tre skallskifter, og så forsvinner de sporløst. Det er noen få hunner som går gjennom, men de beveger seg mot undersiden og gattet og dør. Vår teori er at den sulter i hjel fordi den ikke klarer å ta til seg føde og produsere egg på grunn av at slimlaget har blitt så tykt, forklarer Skeidsvoll.

En ekstra bonus er at metoden ikke krever håndtering.

– Fisken blir naturligvis mindre stresset som følge av dette. Det sier seg selv at andre metoder som krever mye håndtering og røff behandling stresser fisken. Dette er medikamentfri behandling mot lus, og vi jobber med fiskens egent forsvar ved å trigge det.

Rensefisk + Forte = santHan forteller også at de har jobbet mye opp mot leppefisk og rognkjeks.

– Det kan se ut som om og vårt fôr og rognkjeks er en svært god match. Fôret demper lusepåslaget, slik at rognkjeksen får beitet ned hunnlusa. Fisken vår gikk fra 1. juni og frem til slakt i september kun på Forte i  kombinasjon med rognkjeks og det var helt lusefritt, så dette virker lovende.

Starter markedsføringenSkeidsvoll har jobbet med dette siden 1984, og er derfor svært glad for at han kan vise til slike resultater.

– Selve fôret er vårt, men vi jobber tett med Biofeed. Vi har levert noen hundre tusen tonn i Norge, men nå vil starte markedsføringen av det for fullt, sier Skeidsvoll.

Videre er det søkt om nye FoU konsesjoner fordi det er ønskelig å utvide forsøkene til også å gjelde laks.

– Vi har kommet i gang med en ny generasjon i Vadheim på ørret. Foreløpig ser også dette vanvittig lovende ut. I januar vil vi også kjøre forsøk på laks i Bømlo.

Nofima har utøvd med rådgivende kompetanse i utføringen av forsøkene gjennomført ved Aller Aqua Norge sin FoU konsesjon ved Vadheim. Aller Aqua har selv avgjort forsøksdesign og vært ansvarlig for forsøksgjennomføring. Nofima har mottatt informasjon fra Aller Aqua om forsøksgjennomføring og rådata for lusetelling som er bearbeidet i rapporten.