- Altfor strenge kriterier

Sist kommunen skulle ta stilling til veiprivatisering, var Kvistaveien aktuell. Kai Ronny Arntsen protesterte på forslaget. Også i forslaget som nå er lagt fram ,er Kvistaveien på lista med 43 aktuelle veier og veistubber. Foto: Trond Hammervik