Har anmeldt over 60 straffesaker fra vindkraftverket