Politikerne frykter ikke luktproblemer

Fra hovedutvalgetes befaring på Hammarvika i april, hvor naboer møtte opp for å markere sin motstand mot planene