Samlet alle 140 ansatte til møte i koronatida

foto