Adresseavisen har i mange år arrangert en tradisjonell pengeinnsamling før jul, og det var slik ideen startet hos Kirsti Johnsen.

- Behovet for en lignende innsamlingsaksjon til inntekt for de med dårlig råd har vi også her på Hitra. Jeg kontaktet Eldbjørg Broholm i Hitra Frivilligsentral som raskt iverksatte det vi har valgt å kalle "Julegryte Hitra”, forteller Johnsen.

- Vi går julehøytiden i møte og da blir det gjerne enda mer merkbart at folk har det økonomisk vanskelig. Behovet er ikke annerledes på Hitra enn i storbyene. Vi har lyst til å gjøre noe ekstra for de det gjelder i lokalsamfunnet vårt. Alle pengene som kommer inn til denne aksjonen skal fordeles på Hitra, sier Eldbjørg Broholm.

Allerede fått henvendelser

Det er ikke bare Kirsti og Eldbjørg som har sett behovet for en lokal innsamlingsaksjon.

- Frivilligsentralen har allerede fått tre henvendelser fra hitterværinger som ønsker å gi, og det før vi startet innsamlingen. Vi oppfordrer nå enkeltpersoner, lag, foreninger og andre til å støtte opp om "Julegryte Hitra". Hvis alle som har mulighet gir litt, kan vi hjelpe de som trenger det til å få en fin jul.

Det kan være vanskeligere å be om hjelp enn å gi, men Kirsti og Eldbjørg oppfordrer alle de som trenger litt økonomisk hjelp i forkant julaften om å søke penger via Frivilligsentralen. Alle søknader behandles konfidensielt.

På julemarkedet

Det er flere måter å søke "julegryte Hitra" om økonomisk støtte .

- Man kan maile Frivilligsentralen på følgende adresse: post@hitra.frivilligsentral.no. Førstkommende helg kommer vi til å stå på julemarkedet i Fillan. Her blir det mulig å donere penger eller gi oss en søknad om man ønsker det. Og føler man det er vanskelig å skrive søknad kan man stikke innom Frivilligsentralen for en prat, sier Broholm.

Aksjon "Julegryte Hitra" har opprettet et eget kontonummer: 4212 06 39042.

- Aksjonen varer til og med 19. desember. Den 20. desember fordeler vi pengene.