Senterpartiet på Hitra har i år blitt omlag dobbelt så stort som i stortingsvalget for fire år siden. Partiet må derfor utnevnes til den store valgvinneren på Hitra.

Totalt oppnår Senterpartiet 13,3 prosent av stemmene. Ut i enkelte av kretsene er oppslutningen vesentlig høyere enn dette. I Forsnes/Helsøysund krets oppnår partiet over 20 prosent av stemmene, og også i Asmundvåg/Hopsjø får partiet oppunder 20 prosent. Lavest oppslutning får Senterpartiet i kretsene Fjellværøy/Knarrlagsund og Ansnes/Fillan, der partiet får i overkant av 10 prosent av stemmene.

Ap og Frp tilbake

Største parti i Hitra er likevel Arbeiderpartiet, som oppnår 24,9 prosent av stemmene. Partiet må tåle en tilbakegang på hele 5,0 prosentpoeng i forhold til forrige valg.

Høyre (uendret fra sist) og Fremskrittspartiet (en tilbakegang på 2,8 prosentpoeng) er omlag jevnstore i dette valget, med henholdsvis 21,3 og 20,3 prosent av stemmene.

Valgresultatet:

Valgresultat i Hitra kommune pr. kl. 21:20 når 99,8 prosent av stemmene er telt opp (med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013):

Rødt: 2,4% (+2,0)

Sosialistisk Venstreparti: 4,8% (+0,6)

Arbeiderpartiet: 24,9% (-5,0)

Senterpartiet: 13,3 (7,8%)

Miljøpartiet De Grønne: 1,7% (-0,2)

Kristelig Folkeparti: 2,9% (-0,7)

Venstre: 1,7 (-1,9)

Høyre: 21,3% (0,0)

Fremskrittspartiet: 20,3% (-2,8)

Alliansen: 0,1% (+0,1)

Helsepartiet: 0,3% (0,3)

Liberalistene: 0,1% (+0,1)

Demokratene i Norge: 0,1% (+0,1)

De Kristne:  0,2% (-0,4)

Kystpartiet: 0,1 % (+0,1)

Piratpartiet: 0,1 % (-0,1)

Pensjonistpartiet:  5,6 % (+0,4)

Blanke: 0,2% (-0,2)

Frammøte: 72,1 %