En viktig industriavklaring skjedde i Bergen i dag da Hitra kommune ved ordfører Ole Haugen og rådmann Roger Antonsen kom til enighet med laksegiganten Marine Harvest om etablering av ny fabrikk på Jøstenøya ved Sandstad.

Avtalen innebærer ifølge ordføreren at Marine Harvest kjøper 50 mål av det planlagte industriområdet (pluss opsjon på ytterligere 10 mål). Her skal verdens største laksekonsern bygge ny laksefabrikk; en fabrikk som skal erstatte dagens fabrikk på Ulvan.

- Begge har akseptert vilkårene

- Begge parter har i dag akseptert de som er formulert som vilkår. Det gjenstår bare noen finformuleringer som advokatene skal få se på. Vi betrakter det som om at avtalen er i havn, sier en svært fornøyd ordfører Ole Haugen til lokalavisa tirsdag kveld. Ifølge Haugen har konsernet forpliktet seg til en pris som er nesten 100 prosent lik prisen kommunen må betale for opparbeiding av industriparken.

- Marine Harvest har opptrådt ryddig og profesjonelt, både i forhandlinger om pris og forskjellig annet, sier Haugen, som overlater til selskapet å beskrive byggeplanene nærmere i størrelse og kapasitet.

- Fra kommunens side har vi sagt at vi skal ferdigstille det aktuelle området og veiadkomsten innen 1,5 år. Dette går det an å knappe inn på hvis det blir nødvendig. Det er utrolig viktig nå å få igang entreprenørene og begynne opparbeidelsen, sier Haugen.

Tror snøballen nå begynner å rulle

Torsdag er det kommunestyremøte på Hitra. Da skal politikerne ta stilling til om de vil legge ut nærmere 60 millioner kroner kroner til opparbeidelse av Jøstenøya som industriområde. - Jeg kommer fra gruppemøte i mitt eget parti nå i kveld, og det vil overraske meg veldig om kommunestyret sier noe annet enn ja til å komme i gang. Dette er veldig gledelig for oss og en seier for et sånn område med den beliggenheten det har. Jeg vil tro det også er en gledens dag for alle ansatte i selskapet. De lever jo i spenning når slikt er til vurdering.

- Er snøballen i ferd med å begynne å rulle for Jøstenøya nå?

- Ja, vi  vet jo at vi har både en og to aktører som ventet på akkurat denne avklaringa, svarer ordføreren

I dagens utgave av lokalavisa på papir og eAvis ble det kjent at Marine Harvest også har hatt samtaler med Frøya kommune om en mulig etablering på Skarpneset. Både omkringliggende kommuner og selskapets mange ansatte i øyregionen skal nå ha fått beskjed om beslutningen.