26-55 åringer topper smittestatistikken på Hitra. Og nå har smitten beveget seg til nye grender