- Vårt forslag er å legge planene om nybygg til side. Vi mener dette er unødvendig og vil sinke - i verste fall - hindre en etablering av en folkehøgskole. Forslaget bidrar til å splitte øyrekka, skriver Sula Grendalag og Stiftelsen Sula fyr i et brev til Frøya kommune ved rådmann og ordfører.

De mener John Arne Moens utredning om planene for en folkehøgskole i Øyrekka er god, men at den har mangler. Blant annet skrives det alt for lite om hva slags innhold og profil folkehøgskolen skal ha.

- De opprinnelige og inspirerende ideene fra prosjektrapporten til NTNUs Eksperter i team er nesten fraværende. De er erstattet av forslag som fremstår som utdaterte og ikke orginale nok til å få en folkehøgskole godkjent, mener de.

Svært kostbart nybygg

Store deler av rapporten omhandler derimot et svært kostbart og unødvendig nybygg på Mausund som bidrar til å splitte øyrekka i Folkehøgskolesaken. Både på Mausund og Sula finnes det nok lokaler til å huse en fokehøgskole om en tar utgangspunkt i NTNU-rapporten.

- Etter å ha konsultert entrepenører er trolig den reelle byggesummen for det foreslåtte nybygget på Mausund nærmere 100 millioner kroner. Til sammenligning vil et egnet nybygg i tilknytning til Sula Rorbuer koste omkring 20 millioner kroner. Uansett pris og lokalisering fremstår et nybygg i øyrekka som en unødvendighet, som i verste fall kan påføre Frøya kommune økonomiske byrder fremfor å tilføre øyrekka aktivitet. Vi frykter også at bevilgende myndigheter vil bruke den underutviklede innholdsdelen og planene om nybygg til å skyte ned prosjektet i sin spede begynnelse. Det er behov for en ny rapport hvor nettopp innholdsdelen fokuseres. De som skal lage denne må ha relevant kompetanse og erfaring med drift av folkehøgskoler, mener de.

Flere aktuelle bygg på Sula

De trekker frem flere alternative bygg på Sula.

Både Sula rorbuer, den gamle sykestua og fyrvokterboligen nevnes som aktuelle, og Frikirken og det gamle pensjonatet som egnet, dersom eierne er interesserte.

- Det er med andre ord mer enn nok rom og lokaler som med enkle grep kan klargjøres til Øyrekka folkehøgskole. Rapportskriveren har åpenbart ikke undersøkt de faktiske forhold, når det gjelder boligmasse og utstyr på Sula.

De mener også Moen tolker folkehøyskoleloven feil.

- Moen tolker folkehøyskoleloven slik at alle elevene må bo samlet på ett sted. Dette er ikke riktig. Derfor mener han det er nødvendig med et nybygg på Mausund. I følge en av våre mest erfarne Folkehøgskole-rektorer, Beate Fasting, som har vært rektor ved folkehøgskolene på Sund, Skogn og Den Nordiske Folkehøgskole, er det ingen grunn til at alle elevene skal bo på et sted. Tvert i mot!  Å fordele elevene på ulike bosted i hele øyrekka, utfra hvilke prosjekt de jobber med, er helt i tråd med folkehøyskolenes tradisjon.

Sula Grendalag og Stiftelse Sula fyr mener Sula allerede har det som trengs av bygninger til en folkehøgskole.

Nybygg vil sinke planene

De konkluderer med å skrinlegge planene om nybygg.

- Vårt forslag er å legge planene om nybygg til side. Vi mener dette er unødvendig og vil sinke - i verste fall - hindre en etablering av en folkehøgskole. Forslaget bidrar til å splitte øyrekka. De delene av øyrekka som i dag har et operativt og fasilitert tilbud bør foretrekkes. Viktigst er likevel å fokusere skolens innhold, da elever til en slik skole ikke kommer av seg selv. Tilbudet må være markedstilpasset og godt kommunisert. Innholdet vil også bidra til å klargjøre behovet for lokaler. Frøya kommune bør også vurdere å opprette en prosjektstilling som har som oppgave å utvikle og sikre den faglige delen av prosjektet. Med stillingen bør det følge en økonomisk ramme for kjøp av supplerende konsulenttjenester. Vi vil anbefale at Frøya formannskap gjør en ny utredning som i større grad fokuserer skolens profil og innhold. Som en start vil vi anbefale at Frøya kommune inviterer leder for Norsk Folkehøgskolelag, Øyvind Brandt, til en befaring i øyrekka for å diskutere videre muligheter for å legge en desentralisert folkehøyskole her.