21 hytter skiftet eier i september. Her er kjøperne og selgerne

foto