- Vi har ikke fått stans-pålegg på grunn av fornminner

foto