Fortsatt kolonnekjøring - uvisst når anlegget er ferdig reparert