Frøyatunnelen er åpnet igjen etter berging av kjøretøy

foto