Ser alvorlig på at regionbussens toalettdør låser seg