- Det blir så teknisk at det egentlig ikke er noe som egner seg på trykk