- Men det betyr ikke at vi skal slutte å jobbe med bærekraft