Dette skal kommunen selv gjøre for trafikksikkerheten