De 13 elevene på 5.trinn ved Nabeita oppvekstsenter avsluttet siste skoledag før påske med å servere påskelunsj til innbudte gjester og seg selv.Et av kompetansemålene i faget er at elevene skal planlegge og gjennomføre et måltid i forbindelse med høytid, og lære å ha en vertskapsrolle.Som gjester hadde vi valgt å invitere brukere av Livsglede for eldre.

Flere fredager denne våren har elevene arbeidet med å lage bordpynt i papir, de har tovet egg av ull til bordpynt og forberedt og planlagt hvilke oppgaver som må gjøres av praktisk art selve gjennomføringsdagen. De hadde blant annet på forhånd kostet vekk vinterens strøsand og pyntet litt ekstra ute ved inngangen fordi det skulle komme gjester til skolen.De hadde også på forhånd lært å bake flettet loff og grove rundstykker og å lage eggerøre. Tema som hvordan ta i mot gjester, hvordan gjøre det hyggelig i samtalen ved bordet, og hvordan ta høflig adjø har også stått på timeplanen.Før gjestene kom til lunsj måtte all bordoppdekking og alt som skulle serveres til lunsj være på plass. Det er mye god samarbeidslæring i et slikt arbeid, og elevene rakk oppgavene ferdig akkurat i tide.Gjestene pratet og hygget seg sammen med elevene, og var rause med både takk for en trivelig stund og varme klemmer når taxien hadde kommet for å hente dem igjen.

Siden det var mat til gode ble elevene ellers på mellomtrinnet innbudt til en smak før etterarbeidet kunne starte.Før elevene kunne ta påskeferie måtte jo alt av oppvask og rydding være unnagjort. I slike arbeidsoppgaver som de erfarer gjennom mat og helse-faget får mange elever vist flere styrker ved det hele mennesket de er, enn det de viser isolert i andre fag. Det var stolte, litt lettet over at påskelunsjen var over, og glade elever som tok påskeferie i ettermiddag.