Som tidligere kjente blir deler av Snillfjord kommune, med Hemnskjel skolekrets, slått sammen med Hitra kommune etter 2020.

Snillfjord kommune har i den anledning sendt en henvendelse til Hitra kommune om det er mulig for elever som er ferdig med 4. trinn ved Hemnskjel oppvekstsenter, å begynne på Strand skole på Hitra fra høsten av, fremfor å begynne på Aa skole på Krokstadøra.

Og eventuelt om elever derfra som allerede har begynt på Aa skole, å bli overført til Hitra før 2020.

Både Strand og Fillan skoler har kapasitet til å ta i mot elever fra høsten av.

Saken var tirsdag oppe til behandling i Hitra formannskap.

Politikerne er positive til forslaget, og ønsker å gi rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale med Snillfjord kommune. Denne framlegges kommunestyret for endelig politisk behandling.

Formannskapet påpeker Samtidig at dette er en helt spesiell og ekstraordinær situasjon, og det derfor bør søkes skjønnsmidler/tilskudd hos Fylkesmannen.

- Eventuelt gjøres dette i samarbeid med Snillfjord og Hemne kommune, foreslår Hitra formannskap.