I morgen (onsdag) er det utdanningsmesse for elever fra ungdomsskolene og videregående skole på Hitra og Frøya. I år arrangeres messa i Hitrahallen, og det er forventet at omtrent 500 elever vil ta turen innom. Her vil forskjellige virksomheter, både offentlige og private, ha stands ungdommene kan oppsøke. Blant annet vil oppdrettsnæringen bruke utdanningsmessa til å presentere seg for elevene, samtidig vil de selge inn ulike utdanninger og valg som kan resultere i jobb i bransjen.

Trøndersk Kystkompetanse (TKK) står for praktisk gjennomføring av messa. I går og i dag har Heidi Glørstad Nielsen fra TKK, samt utplasseringselevene Vilde og Anita, vært på besøk hos 10. klassingene på Sistranda og Fillan for å skape interesse for utdanningsmessa.