Den omstridte "Hitraskogen"-eiendommen solgt på nytt