Motorsykkel veltet på fv. 714 - fører hentet av luftambulanse