- Det første prosjektet Frøya kommune bygger med en så klar miljøprofil