I 2012 hadde Måsøval fiskeoppdrett 298,9 millioner i inntekter og satt igjen med 18 millioner i driftsresultat, i følge Intrafish.no.

I 2013 økte inntektene til 338,2 millioner kroner, mens driftsresultatet økte til 113,9 millioner kroner, en økning på 532,8 prosent, eller over seks ganger så mye som året før.

Resultat før skatt var i 2012 og 2013 henholdsvis minus 9,8 millioner og pluss 88,5 millioner kroner.

Måsøval fiskeoppdrett produserer laks flere steder i Midt-Norge i samdrift med Gunnar Espenes og Måsøval Fishfarm, og har hovedkontor på Frøya.

Ved årsskiftet hadde selskapet 42 ansatte.

Måsøval Eiendom eier 100 prosent av Måsøval Fiskeoppdrett, som betaler ut 30 millioner i utbytte til eierselskapet, som igjen betaler ut 20 millioner kroner i utbytte til sine eiere.