En stadig viktigere del av arkeologien handler om å synliggjøre historie som allerede er der og ikke kun finne nye funn. På den måten kan publikum se hvorfor faget er så viktig.  - Nå har vi gravd fram enda mer av steinrøysa, ved å fjerne mose og andre ting som skjulte den. På den måten fortsetter vi arbeidet som studentene begynte på her i fjor, forteller Karoline Mikkelsen og Michael James, som begge er masterstudenter i arkeologi ved NTNU.

- Ikke i konflikt med stien [M1]

For noen som går i området kan det virke som om steinmassen som kommer fram, vil havne i konflikt med kulturstien, hvis den skal utvides ytterligere. Men ifølge studentene er tanken den stikk motsatte.  - Det handler om å få fram all historikken som fins i området. På den måten blir det ikke bare en tur til toppen av Brannhaugen, men en tur til gammel historie i tillegg. Vi ønsker jo å grave ut mer, men skal også passe på at vi ikke kommer i konflikt med kulturstien som allerede er her, forteller Mikkelsen.

- Fant bålrester

En av teoriene rundt Brannhaugen er at den har blitt brukt som varslingssystem mot uvedkommende i området. - Dette er jo et veldig godt sted for å ha et varslingspunkt. Man kan se til andre delen av sundet og helt til Møre og Romsdal når det ikke er tåke her. Varden kan nok ha vært brukt for å varsle mot fiender som skulle komme inn her, ved å fyre opp bål. Det kan sees på lang avstand, sier James. Arkeologistudentene fant også aske blant røysa som ble gravd fram.  - Men uten en analyse er det vanskelig å si hvor gammel asken er. Den kan jo være fra noe grilling i fjor, for alt vi vet, ler studentene.