Bergingen av det havarerte skipet på Hemnskjela viste seg sent i går å være mer omfattende arbeid enn først antatt.  Arbeidene med å trekke skipet av grunn er derfor ytterligere utsatt.

Det var natt til søndag den 72 meter lange Scan Master gikk  rett på land i Strømsneset på Hemnskjel. Skipet var på vei nordover, og er lastet med fiskeavfall. Ingen av mannskapet på seks ble skadet. Det er heller ikke registrert lekkasjer fra havaristen.

I første omgang ble det planlagt å trekke skipet av grunn ved middagstider på søndag, Tre slepebåter ble tilkalt, men  sterk vind og høy sjø førte til at bergingsarbeidet måtte utsettes da det var vanskelig å komme til ulykkesbåten.

Søndag kveld løyet vinden, og man tok sikte på å gjøre en nytt forsøk ved flo sjø like etter midnatt.

Undersøkeler søndag viste imidlertid at arbeidet var mer krevende enn først antatt. Hele skipet står landfast, og det vurdererers nå om lasten må losses før man kan få skipet på sjøen igjen.

Det er foreløpig uklart når dette kan skje.