Det er stadig konflikt om gjerdet som Sigbjørn Larsen har bygget av paller rundt eiendommen ved det gamle fergeleiet på Flatval.

Frøya kommune vil nok en gang sende sende krav om byggesøknad for gjerdet, men Larsen har slett ikke til hensikt å etterkomme kravet.

LES OGSÅ: "Velkommen til Flatval - ta med målband"

- Jeg fikk pålegg av Frøya kommune om å stoppe arbeidet med gjerdet øyeblikkelig og levere byggesøknad, men det har jeg ikke tatt hensyn til. Det er ulogisk å stoppe midt under arbeidet med å sikre gjerdet. Hvis gjerdet hadde ramlet ned – hvem hadde hatt ansvar da – hovedutvalget, eller Larsen, spør Larsen.

- Sender krav om byggesøknad på nytt

Nå vil kommunen nok en gang sende sende krav om byggesøknad for gjerdet.

- Det har pågått en korrespondanse med Sigbjørn Larsen i sammenheng med gjerdet. Han sendte det siste brevet, og i svaret fra kommunen vil det bli opprettholdt at han vil måtte sende en byggesøknad med tegninger for gjerdet, sier Otto Falkenberg, saksbehandler i kommunen, til lokalavisa.

- Det har sin bakgrunn i at det er en nabokonflikt i området angående gjerdet, og at gjerdet har en lang forhistorie med at det hadde ramlet ned, inntil Larsen i sommer fikk pålegg om å sende en byggesøknad. Utførelsen av gjerdet er heller ikke slik man kunne ønske seg eller slik vi forutså. Etter at en byggesøknad er levert vil det bli gjennomført en nabovarselrunde, der jeg forventer at det kommer noen protester. Og hvis det blir akseptert at det blir stående så vil det bli stilt klare føringer  om utførelse og hvordan gjerdet skal se ut, sier Falkenberg, saksbehand.

- Har stått gjennom to orkaner

Men Larsen nekter å levere noen byggesøknad.

- Jeg kommer ikke til å sende en byggesøknad.  Gjerdet står ferdigbygd og er så godt sikret at det har stått gjennom to orkaner. Da er det ingen fare for at det vil velte og drepe barn slik det har blitt hevdet. Gjerder som er under 1,5 meter trenger heller ingen byggesøknad. Jeg mener dette er trakkasering, som ble startet av en hysterisk nabo.  Nå vil jeg skrive et brev til kommunen der jeg gjør rede for min versjon av saken, og da er saken ferdig for min del, sier Larsen.