Administrasjonen ber politikerne ta stilling til et ønske om å bygge et småbåtanlegg for inntil ti båter utenfor Frøya kultur- og kompetansesenter. Dette skal etter planen bygges som flytebrygge med gjesteplasser for mindre båter med gjester til skolen.

Tidlig i planleggingsfasen for Frøya kultur- og kompetansesenter var det planlagt en pir i treverk ut mot en fastkai hvor båten til videregående skole skulle anløpe og ha sin liggeplass. Senere ble dette omprosjektert til å omfatte en steinmolo som så skulle ende opp i en fast kai inkludert en flytekai, som skulle være landbase for videregående skole sin båt.

- Denne delen av prosjektet ble imidlertid utsatt og ikke gjennomført, som følge av manglende finansiering. Prosjektet er nå finansiert, sammen med påbygg til sjøhusene tilhørende Frøya videregående skole. Det er nå kommet ønske om å vurdere bygging av flytekai i kommunal regi for gjester til FKK, ved samme anlegg. En slik utvidelse av anlegget ligger ikke inn i vedtatt finansiering og må også avklares rent reguleringsmessig, da det aktuelle området i reguleringsplanen er delvis regulert til trafikkområde i sjø(ferdsel) og delvis til flytebrygge og båtplass for skoleformål eller andre offentlige formål.

Dette skriver administrasjonen i forkant av en sak som skal opp til politisk behandling i formannskapet i morgen (tirsdag).

- Når det gjelder marina som ønskes utbygd så gjelder dette anløp av mindre båter, da det vil være mulig for større båter(Frøycruise) å anløpe flytebrygga som allerede er planlagt i forbindelse med båten til FVG. Uansett må man sannsynligvis utdype området hvor flytebrygga blir utlagt for å oppnå tilstrekkelig dybde, skriver administrasjonen, som også gjør oppmerksom på at en slik gjestemarina ikke må hindre aktivitet langs strandkanten, som for eksempel kiting.

- Når det gjelder kostnader for flytebrygga, så har kommunen fått tilbud på en tilsvarende flytebrygge for småbåter i forbindelse med havneprosjektet i Sæthervågen som omfatter 7 plasser med en bredde på 4 meter. Dette bør være tilstrekkelig for den flytebrygga som planlegges i forbindelse med FKK. Kostnaden for brygga i Sæthervågen er på kr. 511.000,- + mva. Denne er imidlertid plassert i et havnebasseng med rolige værforhold, slik at man må påregne en noe høyere kostnad for en brygge som tenkes plassert ved FKK, skriver administrasjonen til politikerne.