Stiftelsen Halten arrangerer tradisjonen tro også Haltendagen i år, og arrangementet er lagt til den 18. juli. Stiftelsen ber eierkommunene om å bidra med dugnadsfolk. En slik henvendelse er også kommet til Hitra kommune, der det ønskes at Hitra kommune stiller med dugnadspersonale, heter det i referatet fra formannskapet.