I fjor ble det skrevet ut bøter og forelegg for til sammen 1,1 milliarder kroner i Norge. Vi har sett nærmere på de lokale tallene.

Det er tall fra Statens innkrevingssentral som forteller oss hvor mange personer fra Hitra og Frøya som har fått forelegg eller bot i fjor. Og hvor mye de måtte punge ut med.

Det er for det meste vanlige og forenklede forelegg i tabellene. Videre er det med forelegg fra automatisk trafikkontroll, samt dom i offentlig straffesaker.

Frøya

I gjennomsnitt ble det skrevet ut bøter og forelegg for 211 kroner per nordmann i fjor. Totalt i Norge snakker vi om 261.000 bøter og forelegg. I Frøya kommune landet denne summen til slutt på 226 kroner per innbygger.

Alt i alt ble det skrevet ut 223 forelegg og bøter til innbyggere bosatt i Frøya kommune i fjor, viser statistikken. De måtte betale totalt 1.116.200 kroner.

Innenfor Hitra kommune ble det totalt skrevet ut 191 bøter og forelegg i fjor, og totalsummen var på 909.900 kroner. Målt per innbygger er dette 195 kroner.

Ulike kategorier

Forenklede forelegg er det som politiet ofte skriver ut i forbindelse med trafikkontroller, og det var 53 slike stilet til innbyggere i Frøya i fjor. Forseelsene er ikke knyttet til hjemkommunen, og kan ha skjedd hvor som helst i landet. Disse skrives ut på stedet og blir vedtatt umiddelbart. Videre var det 59 «vanlige» forelegg.

Så ble det skrevet ut 99 fartsbøter fra automatisk trafikkontroller til fartssyndere bosatt i Frøya i 2016. Og det var til sammen tolv bøter som kom etter dom i straffesaker.

I Hitra var det 39 forenklede forelegg og like mange vanlige forelegg. Videre noteres 104 fartsbøter fra automatiske trafikkontroller og ni bøter etter dom i straffesaker.

Det er også med sjøforelegg i statistikken, og dette gjelder i all hovedsak kystkommuner. Og det var dessuten bare 571 av dem i hele landet, ingen i Frøya eller Hitra.

Størst og minst

Vi har tatt oss friheten å kåre de største og minste «bot-kommunene» i Norge og Sør-Trøndelag - helt uoffisielt så klart. Det er ikke vanskeligere enn å dele summen på antall innbyggere. Og det er bare til å innse at småkommuner i distriktene kommer klart best ut her. Det er ikke mange forelegg eller bøter som skrives ut i løpet av et år på plassene med få innbyggere. Og antakelig lite politi enkelte steder, får en vel legge til.

Kommunen i Norge med minste sum per innbygger er Vevelstad i Nordland. Der var det bare fire forelegg, og totalsummen på 16.100 kroner ble til 30 kroner per innbygger. Versting i Norge er Berlevåg i Finnmark, der det ble skrevet ut forelegg og bøter for 380 kroner per innbygger.

På denne oversikten med 428 kommuner blir det således en svak 340. plass til Frøya på «verstinglisten», mens Hitra havner som nummer 262.

«Snilleste» kommune i Sør-Trøndelag er Osen, med bare 42 kroner per innbygger, mens Melhus kommune er versting med 235 kroner per snute.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no