Fyrte av den første salva for Åstfjordforbindelsen