Brannsjefene på Hitra og Frøya har på grunn av den store skog- og lyngbrannfaren innført totalforbud mot bruk av all åpen ild utendørs. Dette inkluderer alle typer bål og grilling ute, forklarer brannsjefene.

Totalforbudet mot åpen ild innebærer blant annet at:

  • Det er ikke lov å tenne bål og grill i strandsonen eller i nærheten av skog, mark og innmark

  • Det er ikke lov å tenne opp bål på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bålplassene

  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål

  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

  • Det er ikke lov å brenne i bålpanne/ gassgrill i egen hage

- Fra 15. april til 15. september er det generelt ildforbud i skog og mark, men det er da enkelte unntak slik som for små kaffebål, bål på tilrettelagte bålplasser og lignende. Når det nå innføres et totalforbud faller disse unntakene bort og det blir dermed forbudt å gjøre opp all ild i og i nærheten av skog og mark. Risikoen for å starte en brann blir rett og slett for stor. Dette gjelder også bruk av for eksempel engangsgriller og gassgriller, skriver brannsjefene.

De begrunner forbudet i paragraf 37 i Brann- og eksplosjonsvernloven og gjelder fra fredag 1. juni. Forbudet gjelder helt til det blir opphevet og annonsert på kommunens hjemmesider og i lokale medier, skriver brannsjefene.

- Øyregionen har hatt lite nedbør den senere tid og værprognosene for tiden fremover viser at det tørre været vil fortsette, sammen med vind borger dette for økt brannfare i skog og mark. Med erfaringer fra tidligere branner i øyregionen vedtar brannsjefene i kommunene Hitra og Frøya å nedlegge forbud mot bruk av åpen ild i utmark, slik at uønskede hendelser ikke oppstår.

Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, innføres også forbud mot bruk av åpen ild i innmark.