Det er hektisk aktivitet i treningsklinikken i Fillan. Tredemøllene drives videre av ivrige bein. Det sykles kilometer på kilometer på stillestående ergometersykler. Musikken over høyttaleranlegget blandes med hivende pust og dumpe dunk fra vektskiver som slippes tilbake på plass.

Det er kommunalt ansatte i helse og omsorg som denne formiddagen sørger for høy puls og fullt kjør på treningsapparatene. De trener seg til bedre helse og lavere sykefravær. For kommunen har sett den samme tendensen hos sine ansatte som ellers i landet, sykefraværet er høyt. Især i pleie- og omsorgsrelaterte yrker.

Trening, tur og tilrettelegging

- Som mange andre kommuner i landet har også Hitra kommune opplevd stort sykefravær i hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren og hos renholderne. Det måtte tas grep, og som følge av dette ble prosjektet fit@work iverksatt høsten 2015, forteller Jonas Sjømæling, fagansvarlig ved treningsklinikken.

Ansatte i disse yrkesgruppene fikk tilbud om veiledet og individuelt tilpasset trening ved treningsklinikken i Fillan. I tillegg fikk deltagerne utdelt Kjentmannsprøven, samt tilbud om kurs mindfulness, kostholdsveiledning og røykeslutt. Av 136 årsverk har 110 personer prøvd tilbudet. Ca. 70 stykker har vært aktive brukere. Oppfølgingen av deltagerne har vært regelmessig og tett.

Trening er den beste medisin

Øivind Eian er prosjektleder for fit@work, og forteller at det er flere grunner til at nettopp disse yrkesgruppene har fått tilbud om å delta på prosjektet..

- Helse, omsorg og renhold er svært viktige men også veldig krevende yrker. Det er større risiko for uførhet og tidligpensjonering blant arbeidstakere i disse yrkesgruppene. All forskning viser at trening ofte er den beste medisin, og at moderat trening er forebyggende for flere plager og lidelser.

1290 fraværsdager

Allerede halvannet år etter oppstart kan prosjektleder Øyvind Eian vise til gode resultater.

- Sykefraværet er redusert med 18 prosent. Det tilsvarer 1290 færre fraværsdager. Vi har opplevd en økt yrkesaktivitet i deltagergruppen med 3,7 årsverk. Bare i sykepenger gir det en besparelse på ca. 4 millioner, forteller Eian.

I tillegg har man registrert redusert omfang av muskel-og skjelettplager, bedre fysisk form og bedre opplevd helse hos deltagerne og at samholdet og trivselen på arbeidsplassene har økt.

- Jeg har fått en bedre arbeidsdag

Som ansatt i bomiljø 3 på sykehjemmet har Monica Ranheim deltatt i prosjektet det siste året. Hun kjenner de gode resultatene fra fit@work på kroppen.

- Hadde det ikke vært for Øyvind og det treningsopplegget jeg har fått på treningsklinikken ville ikke arbeidsdagen min vært så god som den er i dag, forteller Ranheim.

Hun var tidligere mye sykmeldt på grunn av skulderplager, men så startet hun opp med treningen.

Skulder-sykmeldt

- I løpet av det siste året har jeg ikke vært sykemeldt en eneste dag på grunn av skuldrene, smiler Ranheim.

Hun skryter av oppfølgingen hun har fått av Eian som både har lagt til rette for riktige øvelser, men også sørget for å holde motivasjonen oppe slik at folk kommer på trening.

Oppsøkende virksomhet

Eva Helsø er helt enig. Hun er ansatt på bomiljø 2, og har benyttet seg av tilbudet fit@work siden oppstarten i september 2015. Hun mener Eian er en stor del av årsaken til at prosjektet har lykkes.

- Øyvind driver litt sånn oppsøkende virksomhet. Han står på, og sender meldinger om at vi må komme på trening. Det er jo trasig å finne på nye unnskyldninger hver gang han spør, ler Helsø. Hun poengterer at hun er glad for at Øyvind sender ut meldinger.

- Den eneste vi lurer om vi ikke trener er oss selv.

Bedre helse for Helsø

Helsø er både nakke- og ryggoperert, og jobber derfor noe redusert. Nakkeoperasjonen ble vellykket, men ryggen holdes i sjakk med treningstilbudet hun får ved klinikken.

- Nå jobber jeg 40 prosent, men det er på ingen måte sikkert at det hadde vært mulig uten den treningen jeg har lagt ned her på treningsklinikken, mener Helsø.

Svigerdatteren har også takket ja til treningstilbudet fra kommunen. Ofte har de vært på treningsklinikken i lag.

- Forrige uke hadde svigerdattera med seg dattera. Hun lærte seg å krabbe på gulvet her i klinikken. Så du kan si at her er det tilpasset trening for alle generasjoner, smiler Helsø

- Stabilitet øker trivselen på jobb

Personalsjef Kjell Roar Sæther har bare lovord å komme med.

- Det er flott at vi får så god effekt av tiltaket. Friske og sunne ansatte på jobb gjør at tjenesteytingen blir stabil. Og en slik stabilitet gjør at de ansatte trives bedre på jobb. Dette prosjektet påvirker samfunnsregnskapet positivt, sier Sæther.

Prosjektperioden var satt til to år, og i løpet av våren blir det et evalueringsmøte.

- Etter møtet vet vi om prosjektet videreføres og blir en permanent ordning. Det er mange yrkesgruppper og ansatte i kommunen som vil nyte godt av et slikt tilbud, mener Sæther.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no