20 prosent av viltpåkjørslene i fylket skjer på disse veiene

foto