Vil gi den nye felles-skolen navn etter sagnfigur

foto