Tirsdag kommende uke møtes Fylkesutvalget for å avgjøre navnet på den nye, sammenslåtte skolen. Som kjent blir Hitra videregående skole og Frøya videregående skole en felles skole fra i høst, fortsatt med to fysiske læresteder. I forbindelse med denne fusjonen, har en navnekomite også sett på hva den nye skolen skal hete. Og nå foreligger innstillinga:

Guri Kunna videregående skole

Fylkesrådmannen innstiller på at politikerne i Fylkesutvalget går for navnet Guri Kunna videregående skole.

Den lokale navnekomiteen kom med følgende navneforslag:- Utvelgelse av navneforslag (ikke satt opp i prioritert rekkefølge):

Hitra- og Frøya videregående skole / Frøya- og Hitra videregående skole

- Tydeliggjør den geografiske plasseringa av skolen.

Øyriket videregående skole

- Øyriket ofte brukt om regionen.

- Positiv ladet.

Guri Kunna videregående skole

- Den fremste sagnfiguren i regionen.- Geografisk tilknytning.

Morilden videregående skole

- En lysende organisme tilknyttet havet.- Skaper nysgjerrighet.

Skarven videregående skole

- Kjent og kjær figur i regionen.- Tilknyttet havet.

Horisonten videregående skole

- Skaper vyer der himmel og hav møtes.

Havlandet videregående skole

- Stedsbeskrivende navn.- Velklingende.- Kombinerer hav og land.

Den lokalenavnekomiteen er sammensatt av:

  • Jan-Otto Fredagsvik (Frøya kommune)

  • Svein Bertil Sæther (Hitra kommune), komiteleder

  • Asgeir Johansen (Frøya vgs.)

  • Sigbjørn Glørstad (Hitra vgs.)

Den sentrale navnekomiteen består av:

  • Leder for opplæringskomiteen Hanne Moe Bjørnbet

  • Nestleder for opplæringskomiteen Elisabeth Paulsen

  • Fylkesdirektør for opplæring Inger J. Christensen

  • Leder av lokal navnekomite Svein Bertil Sæther

  • En representant for de tillitsvalgte Wenche Nygård

  • En representant fra elevorganisasjonen Elevorganisasjonen

Vil unngå dobbeltnavnet Hitra og Frøya

Språkrådet har avgitt følgende råd til den sentrale navnekomiteen:

«Nå har navnekonsulentene sett på forslagene til nytt navn for sammenslått Hitra og Frøya videregående skolen. Det tydeligste rådet er å unngå dobbeltnavnet Hitra og Frøya videregående skole, det blir for langt og tungvint. (Samme råd gir Språkrådet til kommuner som slår seg sammen.) "

Fylkesrådmannen slår i sin utredning fast at alle forslagene er språklig korrekte og dermed kan brukes.

- Flere av forslagene har et litt litterært eller poetisk preg: Horisonten, Havlandet og Øyriket. Her får dere vurdere hvor positivt og anvendelig det er som navn på en skole. Morild er et faktisk fenomen, og kan assosieres med lysglimt i mørket. Med Skarven er man over i det helt konkrete, og konsulentene oppfattet dette som positivt. Klistrer inn en av uttalelsene: «Skarven: Dette navnet kan gli greit inn i både bevissthet og dagligtale i denne regionen der skarven er et dagligdags syn. Utenfor Frøya ligger øya Skarvborgen, samlingssted for skarv (en fugl som typisk opptrer i flokk, der det finnes en høvelig plass). Ser mulighet for en uttrykksfull logo», heter det i fylkesrådmannens utredning.

Delte meninger

- Å kalle opp en skole etter en sagnfigur som Guri Kunna er uvanlig, og her hadde konsulentene litt ulike holdninger. Den ene er positiv og peker på at navnet kan assosieres med kunnskap, den andre er noe mer skeptisk.» skriver fylkesrådmannen.

Den sentrale navnekomiteen har avgitt følgende innstilling:- En samlet sentral navnekomite anbefaler Guri Kunna videregående skole som navnet på den sammenslåtte videregående skole. Navnet Hitra videregående skole/Frøya videregående skole eller Frøya videregående skole/Hitra videregående skole frarådes. De øvrige navnene ble vurdert, men ingen av dem hadde tilstrekkelig oppslutning til å bli anbefalt.

Komiteen begrunner sitt navnevalg med:

- Guri Kunna videregående skoler er et navn med lokal forankring til historien som har overlevd århundrene. Det er navnet på en sterk kvinne. Hitra videregående skole/Frøya videregående skole frarådes da det peker tilbake på fortidens organisering av skolen. Det nye navnet må ha et annet perspektiv, skriver komiteen.

-  Spenstig og uvanlig

Fylkesrådmannen mener også at dette navnet både er spenstig og uvanlig.

- Det er spenstig og uvanlig å benytte navnet på en sagnfigur som navnet på en videregående skole. Det er kanskje det som skal til for å samle en skole som skal betjene en sterk og voksende blå og marin sektor? I skoler og barnehager i regionen settes det opp rollespill basert på Guri Kunna sagnet. Hun har vært beskrevet ulikt i ulike tidsaldre og er sammensatt sagnperson. Guri Kunna delte navnekonsulentenes vurderinger også både positivt og negativt. Navnet vil garantert skape debatt og det i seg selv er positivt? skriver fylkesrådmannen.