Interessen for tomter på Nordskaget er så stor at kommunen vil gå igang med arbeidet. Men på Dyrøya har kun to interessenter meldt seg, og kommunen må ta en ny vurdering.

- Det er folk som vil bygge på Dyrøya. Men det er kun to som har meldt sin interesse for å bygge i det regulerte boligfeltet, etter at vi gikk ut for å lodde interessen, sier teknisk sjef Sigrid Hanssen i Frøya kommune.

Frøya kommune har regulert boligfelt på Holahauan på Nordskaget og på Dyrøya. Det er vedtatt at kommunen først skal bygge ut infrastrukturen når det er kommet så mange bestillinger på tomter at en slik utbygging svarer seg økonomisk. Politikerne har bedt om en offensiv fra kommunen til å gjøre disse boligområdene kjent, og nå har man fått inn 7-8 interessenter til tomter på Nordskaget. Boligfeltet har 15 regulerte tomter.

- Det er så gode tilbakemeldinger at vi er instilte på å bygge ut. Det forkandles nå med grunneiere og erverv av området, og vi vil gå i gang med prosjektering av infrastruktur, forteller Sigrid Hanssen.

- Vi må ta en vurdering av ulike muligheter på Dyrøya, forteller teknisk sjef Sigrid Hanssen i Frøya kommune.

For Dyrøya er det langt mer usikkert hva som vil skje. I boligfeltet er det regulert seks tomter, og et forprosjekt på utbygging av infrastruktur til disse tomtene viser at denne utbyggingen blir kostbar, slik at hver enkelt tomt vil bli svært dyr.

- Det trenger ikke å bety at boligfeltet ikke skal bygges ut. Men vi må ta en vurdering av ulike muligheter, sier teknisk sjef Sigrid Hanssen.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no