Frp mener fylkevei 714 Lakseveien må tilbakeføres til riksvei for å få fortgang på vedlikehold og utbygginger. Det provoserer deres politiske motstandere i Ap og KrF.

-  Dette er faktisk ganske provoserende! Langvarig påvirkning overfor staten for å få veien utbedret førte IKKE fram. Nå har fylkeskommunen tatt ansvar, forskutter og bygd. SÅ vi staten ta over, sier Karin B. Bjørkhaug (KrF), leder i komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune, til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Sist staten hadde ansvaret, skjedde det ingenting gjennom flere år, fortsetter Tore O. Sandvik (Ap), fylkesordfører.

- Skam at veiene er så dårlig

Anita Gilde, gruppeleder for Fremskrittspartiet i fylkestinget, forteller at hun har vært på Stortinget for å få nasjonal oppmerksomhet rundt Lakseveien Fv 714. - Frp i Sør-Trøndelag har jobbet hardt for at den elendige og livsfarlige Lakseveien til Hitra/Frøya skal bli omklassifisert til riksvei. Veien er så viktig for norsk eksport at vi må få den omklassifisert for å sikre en raskere oppgradering. I tillegg mistet vi igjen ungdommer på veien i vinter, og vi har ingen flere å miste. Det er en skam at veiene er så dårlig at det er med på å ta liv, sier Gilde til Hitra-Frøya.

Som lokalavisa tidligere har omtalt, har landsmøtet i Frp vedtatt en resolusjon der man vil kjempe nettopp for dette, at landets viktigste eksportveier må omklassifiseres til riksveier.

- Det viser at det nytter å engasjere seg, og at jobben vi gjør ikke er forgjeves. For jobben er ikke over, den har akkurat begynt. Vi i Trøndelag skal fortsette å legge press slik at dette går igjennom. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa at han satte stor pris på å være tilstede på møtet med oss, vi , de lokale Frp-erne. Han sa at det er både viktig og nyttig for å høre fylkeslagenes prioriteringer og at man er helt nødt til å se på kostnader, for vi må være realistiske. Han lovet meg å kjempe for omklassifiseringer, men turte ikke love noe. Det må gjøres mange vurderinger, beregninger og ikke minst må vi ha politisk flertall for prosessen, sier Gilde.

Det samme sa hun til froya.no i går, og uttalelsen har skapt sterke reaksjoner hos hennes politiske motstandere. Diskusjonen viser at det er stor uenighet rundt hva som er best vei å gå for framtidige Fv. 714.

Frykter staten vil forsinke

Fylkesordfører Sandvik viser til historien:

- Ser at Frp vil bruke tid på byråkratisk rundgang rundt ansvaret for Lakseveien, framfor å få veien bygget. Sist staten hadde ansvaret, skjedde det ingenting gjennom flere år, bortsett fra flere delegasjoner ned til Storting og departement for å forklare hvor veien er og hvorfor den er viktig for trafikksikkerhet og laksenæringen. Da fylket tok over i 2010, ble veien umiddelbart satt under bygging, riktignok litt forsinket pga statlig byråkratisommel med feilaktige krav om ny kvalitetssikring, men veien ble likevel bygget siden fylkeskommunen tok ansvar, skriver Sandvik i en epost til lokalavisa.- En ny runde innom staten vil forsinke byggingen og gjøre framtiden uviss fordi dagens regjering prioriterer veier med stor personbiltrafikk rundt storbyene foran næringstrafikken, jfr nedprioritering av E6 sør for Trondheim, mener han og legger til et "sukk".

- Staten kan bevilge mer

Bjørkhaug (KrF) i infrastrukturkomiteen mener eksempelet Lakseveien er et god eksempel på en veistrekning med stor regional betydning, og som hører hjemme på et regionalt nivå. Og hun mener staten kan, helt uavheigig av eierskap, bevilge mer penger til fylkskommunen slik at prosjektets omfang kan utvides eller er bompengebelastningen reduseres.

- I juni behandler komite og fylkesting bompengesøknad del II. Det beste staten kan gjøre nå er å sørge for rask behandling av søknad og rask gjennomføring. Så er vi i gang med fjordkryssingen som gir største tidsgevinsten på hele prosjektet, vei forbi Krokstadøra og vi legger til rette for at prosjektene på marginallista også skal med for at vi skal få mest mulig helhetlig utbygging. Gjennom forskuttering og aktiv styring av prosjektet har vi redusert kostnader (bygget tre tunneler samtidig, samarbeid om masse med E29-prosjektet og forenklet løsning i Våvatnet). Det som ville vært mer logisk var at staten behodler/tar over veier i Trondheim slik at statlige veilenker henger sammen, skriver hun til Hitra-Frøya.