- Den er full av hull og er livsfarlig å kjøre på, sier pensjonist Ingar Helsø om fylkesvei 713. Den går fra Sandstad via Forsnes og Kvenværet til Volden på Hitra, og har en total lengde på over 80 kilometer. I flere år har Helsø engasjert seg for å få en bedring på strekningen, og etablerte en underskriftskampanje i 2012 der over 130 underskrifter krevde bedring.- Vi har ikke hørt noe siden den gang. Statens vegvesen skulle være med på en befaring da, men ingen dukket opp, forteller Helsø.Særlig er det partiet fra Kvenvær til Volden på rundt 30 kilometer han og andre ønsker bedring på.  - Kan ikke ta hele veienDa han får se bildene som Hitra-Frøya har fått tilgang på, reagerer seksjonsleder for asfalt i Statens vegvesen region Midt slik:  - Det ser ikke bra ut nei. Vi kommer til å legge asfalt på forskjellige steder rundt Sandstad på rundt en km i løpet av året. Så blir det nok også mer til neste år, sier seksjonsleder Tor Asbjørn Lundås. Men mer kan han heller ikke love.  - Ideelt sett skulle vi gjerne tatt hele veien, men det er ikke ressurser nok, dessverre, og det er mange andre dårlige veier, forklarer Lundås.