Hvordan er Hitra kommune som lærlingeplass? Hitra-Frøya tok turen til helsetunet for å høre med lærling Thea Reksen og lærlingveileder Malin Miriam Monsø. Reksen begynner som andreårslærling nå til høsten som helsefagarbeider hos Hitra Kommune. Hun har jobber som lærling på sykehjemmet siden august i fjor etter å ha gått helsefagarbeiderløpet på videregående skole.

Lærlingansvarlig- og veileder Monsø er nyutdannet og begynte i stillingen i september i fjor. Stillingen fikk hun etter å ha bygget på med to år med videreutdanning. Nå skal Malin Monsø passe på at Thea Reksen får den opplæringen hun skal ha, og det på best mulig måte:

- Jeg er veldig opptatt av å huske at det er fremtidige kollegaer jeg lærer opp.

Thea svarer med at hun er glad hun har Malin som veileder, og skryter av arbeidet hun gjør:

- Hun og Hitra kommune tar oss lærlinger så godt i mot. Både kollegaer og ledelsen viser at de vil ha oss her og det gjør at jeg trives bra, mener Reksen.

I løpet av to lærlingeår skal en helsefagarbeider som Thea innom fire avdelinger. Thea sier hun er svært fornøyd med veilederens tilrettelegging og rom for innspill når avdeling skal velges:

- Vi kan komme med innspill på hva vi ønsker oss mest, men det er hun som bestemmer til sist, sier Thea Reksen.

- Jeg prøver også å ta hensyn til hva de ønsker å jobbe med senere i arbeidslivet. For eksempel om noen vil jobbe med rus så gir jeg de lærlingetid på oppfølgingstjenesten, legger Malin Monsø til.

Til høsten kommer det hele åtte nye lærlinger til sykehjemmet, mens tre går ferdig lærlingetiden på to år og forlater arbeidsplassen. Med tre som skal begynne på sitt andre år, vil det nå bety at sykehjemmet får elleve lærlinger. Så mange har det aldri vært før.

Malin Monsø fryder seg over interessen, men gleder seg ekstra over at det endelig kommer gutter inn i det som til vanlig er et kvinnedominert yrke:

- Blant de åtte som har fått lærlingeplass her er det tre gutter, det er helt fantastisk, sier Monsø.

De nye lærlingene er nøye plukket, med fokus på både karakterer, interesse for faget og referanser fra praksisperioden. Thea mimrer tilbake til hun selv satt på intervjubenken:

- Jeg var skikkelig nervøs, det var ganske skummelt. De så på karakteren jeg fikk under praksisperiodene mine som jeg hadde her. Det er bra at de ser litt på det også og ikke bare skolekarakterene, man må jo også se på hvordan vi gjør det i praksis, mener Thea.

I løpet av helse- og oppvekst-skolegangen har de fire praksisperioder, der Thea brukte alle sine perioder her på helsetunet.

- Det gjør at jeg blir kjempekjent med både plassen og de som jobber her.

Lærlingveileder Monsø gikk selv helse og oppvekst på videregående og har selv erfaring i det å være lærling. I tillegg har hun gått deler av lærlingeperioden i Møre og Romsdal, noe hun mener hjelper inspirasjonen på hennes nåværende yrke som lærlingansvarlig:

- Det at jeg selv har vært lærling gjør at det er lettere å vise medfølelse og vite hvordan de har det. Og når jeg har vært lærlig i to forskjellige fylker får jeg flere ideer og inspirasjon om hvordan ting kan gjøres, sier Monsø.

Samtidig synes hun at hun merker en positiv utvikling når det gjelder unge og valg av lærlingeplass. Flere av de som begynner til høsten har fått ja fra andre kommuner, men velger å bli.

Lærling Thea Reksen legger igjen et notis til nykomlingene om at det aldeles ikke er noe å grue seg til:

- Det er en kjempefin arbeidsplass. De som jobber her er alltid behjelpelig og legger til rette for at jeg skal ha det bra. Jeg gleder meg til å dra på jobb hver morgen, så mye at det hender seg jeg stikker innom selv i ferien, smiler Reksen.

Hun minner samtidig på at det er mye å lære seg de første ukene, mer enn man skulle tro:

- Jeg har jobbet på dementavdelinga i et halvår nå, og jeg kunne gått her i over et tiår og fortsatt lært noe nytt hver dag, sier Thea, som også gleder seg til å få inn flere jevnaldrende kollegaer.

Siden både lærling Thea og veileder Malin trives så godt som de gjør, ønsker de begge å fortsette på helsetunet. Etter lærlingetida ønsker Thea å studere videre innenfor helse, uten å vite helt hva, men forsikrer om at hun ønsker å ende opp på sykehjemmet i Fillan igjen.