Brohode er et militært begrep for « en fremskutt styrke for å sikre hovedstyrkens landsetting på en kyst»

Brohode-konferansen på Frøya står godt til navnet: NTNU har ambisjoner om å drive forskning på havrommet. Ved å sende forskere og studenter ut til Frøya for å møte næringslivet som driver i havet, og de kunnskapsmiljøene som allerede finnes her ute.

En av postene på dagens program var idemylding over ett gitt tema: Hvordan hente erfaringer fra andre næringer til å løse utfordringer i havbruket. Her ble det diskutert i grupper, og etterpå presentert en rekke kreative forslag i plenum.

Vinnergruppen hadde tatt for seg materialvalg innen havbruket, og hva som kan være å hente av erfaringer fra romfartsforskninga til nettopp denne.

Lokalavisa kommer tilbake med mer fra brohode-konferansen i vårt næringslivsbilag neste fredag.