Peggy Alise Johansen er livsgledekonsulent og sykepleier ved Frøya sykehjem. Nå gleder hun seg over at de eldre ved sykehjemmet og omsorgsboligene i Beinskardet har fått enda en el-sykkel.

- I dag(lørdag) har leder for Tour de Frøya, Nils Jørgen Karlsen møtt livsgledekonsulenten i Frøya kommune, sammen med ansatte ved Beinskardet bofellesskap, til en høytidelig overrekkelse av den nye sykkelen. Sykkelen har allerede fått navn, den heter El-vis. Vi er så heldig som bor på Frøya, vi blir husket på i forbindelse med forskjellige arrangement, og bedrifter og privatpersoner er så godhjertet. Det er en fryd å jobbe som livsgledekonsulent, skriver Johansen i en e-post til lokalavisa.

Nils Jørgen Karlsen i Tour de Frøya overrakte el-sykkelen til livsgledekonsulent Peggy Alise Johansen.

El-sykkelen har de fått fra sykkelfondet til Tour de Frøya.

- Tour de Frøya har gjennom flere år bidratt til økt interesse for sykling i øyregionen. Sykkelfondet er etablert for ytterligere å øke sykkelinteressen både for unge og gamle mennesker. I den forbindelse ønsket styret i Tour de Frøya å sponse en ny el-sykkel til Frøya sykehjem og Beinskardet. De visste at de hadde en el-sykkel på sykehjemmet, og ønsket seg en til. Frøya sykehjem er et sertifisert sykehjem, og et av kriteriene er at beboere skal ha mulighet til å komme seg ut i frisk luft. Med en slik sykkel, har to beboere mulighet til å bli med på sykkeltur, og få bruke sine sanser, både når det er sol, vind og regn. Det å få kjenne på lukten av både blomster og frau er veldig viktig, i følge Johansen.