Opplevde at kameraten døde - skremt over at det ikke skjer noe med dekningen i området

foto