- Vi ser det er liv laga for alle

Maja Udtian får fikset vippene sine en gang i måneden hos Lina Johansen.