- Vi har sett at noen private vannverk sliter mer med å følge kravene