Arbeidstilsynet var i mai på tilsyn både hos Hitra brannvesen og Fillan skole, etter at de hadde fått melding om dårlige arbeidsforhold. Ved begge steder fant de så kritikkverdige forhold at det måtte gjøres en omfattende renovering for å etterkomme påleggene.

Rådmannen har estimert kostnadene for renovering av brannstasjonen til 15 millioner kroner, og 30 millioner kroner for renovering og ombygging av personalfløyen på skolen.

Personalfløya ved Fillan skole er ikke oppgradert siden midten av 90-tallet.

Har ikke råd

Skolen fikk pålegg om å utbedre forholdene innen juni i år. Men Hitra kommune har ikke råd til begge deler, og søkte i desember om å få utsette lukking av påleggene for personalfløyen til utgangen av 2020.

- Vi viser til søknad av 15.12.2017 om fristutsettelse. Søknaden begrunnes med at Hitra kommune, grunn av kommunens nåværende økonomiske situasjon, ønsker å prioritere brannstasjonen i første omgang. Vi har vurdert forespørselen, og finner å imøtekomme den. Samtidig vil vi poengtere at arbeidsforholdene for kontorpersonale, assistenter og fagarbeidere ved Fillan skole ikke er tilfredsstillende, og ytterligere fristutsettelse kan ikke påregnes, skriver Arbeidstilsynet.

- Ikke gode arbeidsforhold

Men for lærere og annet personale betyr det over to år til med uholdbart arbeidsmiljø. Mandag morgen tar lokalavisa en tur innom for å se på personalfløyen. Alle lærerne vi snakker med forteller om de samme utfordringene. Inne på et trangt lærerrom er ni lærere samlet til team-møte, der de planlegger ukens undervisning. De sitter nesten oppå hverandre.

- Det blir jo så varmt her inne. Og så har vi ingen plass å skrive på, som vi er avhengige av, sier Ann Mari Blichfeldt. Hun mener rommer burde vært minst dobbelt så stort.

- Det burde i hvert fall være så stort at man kan sitte skjermet hver for seg for å få arbeidsro. En ting er at det er trangt, men det er så forferdelig lytt. Vi hører alt det de andre gjør inne på de andre rommene. Hvis noen på andre rommet tar en telefon så hører jeg det som sies. Da blir det ikke gode arbeidsforhold for planlegging og forberedelser. Når mer av tiden vår har blitt bundet til arbeidsplassen, så vil jeg si at det ikke er tilrettelagt for at vi skal gjøre jobben vår her, mener Lina Aukan Glørstad.

I denne videoen forteller lærerne om de dårlige arbeidsforholdene:

Kravet til arbeidsplass per lærer er 6 kvadratmeter, mens snittet på Fillan skole er 3,5 kvadratmeter. På de minste rommene er det helt nede i 2,2 kvadratmeter. Alle disse forholdene har igjen ført til at skolen har et sykefravær på over 10 prosent.

Inne på naborommet sitter de fem sammen denne morgenen, og det oppleves også som trangt. Det kjennes godt på luftkvaliteten.

- Jeg får hodepine og røde øyne av den tunge lufta, sier Jane Kaasbøll. Hun har vært lærer på Fillan skole siden før personalfløyen sist på oppgradert på midten av 90-tallet.

- Jeg har jobbet her siden 1989. Vi syntes det var veldig fint da disse kontorene kom. Men da var vi aldri flere enn fire her inne - som kontorene er bygget for. Flere er ikke ventilasjonsanlegget beregnet for. Siden har det blitt mange flere lærere, sier Kaasbøll. Derfor må det ofte luftes. På vinteren blir det en avveining mellom å ha det for kaldt eller å ha dårlig luft.

Aleksandra Konarska sliter i tillegg med dårlig leselys.

- Lyset fra taklampene er så dårlig at jeg får vondt i øynene når det er mørkt ute, forteller hun.

Bråk: - Man må ha evnen til å stenge andres prat ute, sier Siv Nordvik som forbereder seg til timen mens fire kolleger prater rundt henne.

Fra opptur til nedtur

Verneombud Geir Mosand forteller at stor glede og forventning ble snudd til frustrasjon.

- Hva mener dere om at kommunen ikke klarer å oppfylle påleggene fra Arbeidstilsynet?

- Det er spørsmål om hva som skal prioriteres. Det er vel og bra at kommunen har satset friskt på næring og utbygging på Jøsnøya. Og det har vært mye utbygging og renovering av flere skoler i grendene. Det er kjempebra. Men Fillanskolen har hele tiden blitt hengende etter. Det har vært sånn siden lærerfløyen ble pusset opp en gang på 90-tallet. Vi har vært ut og inn av prioriteringslistene til kommunen gjennom mange år. Så vi var veldig glade da Arbeidstilsynet var her i fjor og fikk dokumentert arbeidsforholdene våre. Vi tenkte – Yess endelig! Vi så for oss at det skulle bevilges penger og at vi skulle komme i gang fra nyåret. Vi startet prosessene med hvordan vi ville ha den nye fløya, og driftsavdelingen ved kommunen var aktivt med. Men da det ble utsatt var det mange som følte seg oppgitt - skal det aldri bli vår tur tenkte vi, sier Mosand.

Vanskelig å være fortrolig

Slik beskriver Arbeidstilsynet forholdene de fant.

Lydgjennomgang/støy: Det er lydgjennomgang mellom arbeidslokalene og korridor, og det er vanskelig å gjennomføre en fortrolig samtale med elever, foresatte eller på helsesøsterkontoret uten at de som har kontorer ved siden av kan høre alt som blir sagt. Når ansatte benytter toalettet kan dette være ubehagelig og problematisk for flere.

Arbeidslokalene til lærere/stab: Arealet som er avsatt til hver enkelt lærerarbeidsplass er veldig lite og langt under anbefalte norm på 6 m2. Vi registrerte 9 lærerarbeidsplasser på ca 20 m2 , ca 2,2 m2 pr. lærer. Stillerom finnes ikke og det er kun ett møterom uten dagslys som skal serve 40 lærere. Administrasjonen har også kontor uten dagslys. Garderobene er veldig små og det er ikke muligheter for å låse inn verdisaker. Toalettene har dører som er åpne både over og under.

Hindrer utviklingsarbeid

Rektor Hege Alice Østmark sier de dårlige arbeidsforholdene begrenser mulighetene til samarbeid og felles utviklingsarbeid.

- Behovet for renovering er stort. Det har blitt flere og flere lærere etterhvert og det har blitt trangt om plassen. Så lenge arbeidsforholdene er så kummerlige er det flere som heller tar med seg arbeidet hjem. Det er til hinder for mulighetene til samarbeid og mulighetene for å være mer sammen om utviklingsarbeid på jobb. Vi ønsker en mer enhetlig undervisningspraksis rettet mot elevene, men da er vi avhengige av en renovering av personalfløyen. Vi samarbeider i dag også, men mulighetene vil øke når forholdene ligger bedre til rette for at lærerne kan bruke mer av arbeidstiden sin på skolen. Det vil komme elevene til gode gjennom bedre undervisning, mener Østmark.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no